Skip to content →

Jak se dělí

Kdo? No o čem nyní mluvíme? Vy nedáváte pozor! Přece řešíme Schodiště ! Takže podle druhu materiálu je jich spousta druhů, jako třeba dřevěná, kovová, kamenná, betonová, nebo z více různých materiálů – tedy kombinovaná. Toto řešení se jeví jako asi nejoptimálnější nejen po stránce pevnostní, funkční, ale často také po stránce estetické. Další dělení – podle tvaru. Rovná, lomená, točitá, jezdecká, příkrá, pozvolná, široká, úzká a tak dále.

Další kategorie

Podle konstrukčního řešení podpěrných prvků. Klasická nesená, podpíraná, nebo také samonosná, či třeba bočnicová. A například i čepová, což je svým způsobem druh samonosný, ale jiného charakteru a proto ho zmiňujeme zvlášť. A podle čeho si máme vybrat ten druh, který je pro nás nejsprávnější? Jednak musíme vědět, kde ho chceme, ale taky, jak ho budeme převážně využívat, a jak chceme, aby bylo esteticky začleněno do okolního prostoru.