S obalem nebo bez obalu

Říká se, že obal prodává. Obalový design představuje velmi zásadní odvětví polygrafického průmyslu, zvláště pak díky tomu, že v současné době se nevydává takové množství knih, novin a časopisů. Obalový design tedy přináší nové příležitosti a možnosti pro nezanedbatelné množství pracovníků z řad grafiků, technologů, tiskařů, pracovníků dokončujícího zpracování, manažerů a tak dále. V tomto ohledu se vyvíjí celá řada technologií.
Plastový odpad
Jedná se každopádně vždy o poměrně nákladný proces, který se pochopitelně nutně odrazí také na ceně produktu, ať se nám to líbí, nebo spíše nelíbí ani trochu. Pokud je cena kelímku od jogurtu vyšší, než je samotný obsah, zákazník to zkrátka a dobře musí zaplatit. Nebo se kvalita výrobku musí ošidit. Líbí se Vám to?
Není to rozhodně jen ekonomická stránka věci, ruku v ruce s ekonomikou jde totiž také ekologie. Plastové obaly jsou často nerecyklovatelné. Jeden kelímek jogurtu není celkem nic, ale spočítejte si, kolik nerecyklovatelného obalu vyprodukujete za den, týden, měsíc a rok. A kolik lidí vyprodukuje stejné množství. Určitě by se rozloha těchto odpadů rovnala obrovskému ohavnému světadílu.
Pytle s odpadky
Je na místě, abychom v tomto ohledu šli do sebe. Samozřejmě nelze se vyhnout obalům, ale není smysluplné kupovat velké balení? Je to nejen ekonomicky výhodné, je to i ekologicky šetrnější.
Další věc jsou igelitové tašky a sáčky. Je nezbytně nutné využívat igelitové sáčky? Co třeba si pořídit látkové sáčky, které v obchodě můžete opakovaně využívat při nákupu pečiva, ovoce či zeleniny.
Vratné láhve
Další možností pak jsou obchody, kde se nakupuje bez obalu. Přinesete si vlastní dózy a sáčky a do nich nakupujete potřebné produkty. Zamyslete se nad tím, protože věřte nevěřte, jde to i jinak. Nechcete to třeba zkusit také? Určitě to stojí za to a příroda i planeta Vám za to budou vděčné.