Peníze odhalují charakter


Mezi lidmi je všeobecně používáno přísloví: peníze kazí charakter, avšak nemusí to být tak úplně pravda. Co když pouze ukazuje pravý charakter člověka?
pistole a peníze.jpg 
Výjimka potvrzuje pravidlo
Někteří by se oháněli tímto slovním obratem, avšak zkuste si uvědomit, jaký byly lidé ve vašem okolí před tím a poté, co se jim podařilo začít vydělávat větší obnos peněz. Většina bude mít už náznaky zkaženosti i v době, kdy tolik peněz nemají, ovšem tyto vlastnosti nemají dostatečný prostor na to, aby se vyvinuly.
 balíčky stodolarovek.jpg
Každý jsme jiný
Samozřejmě že ne každý člověk, který má velký obnos peněz nemusí být zkažený, stejně jako každý , kdo peněz nemá tolik není hodný. Určitě se dá i potlačit různé špatné způsoby, na které si bohatý člověk rychle zvykne, ale pokud si váží svých přátel, možná by se jim měl vyvarovat, protože pro ně se tyto návyky mohou jevit jako plýtvaní penězi, nebo povyšování se jenom z důvodu vyššího příjmu. Pokud tedy nechcete ztratit své přátele, zkuste se nepovyšovat se a nesnažit se jim stále připomínat, že vyděláváte nejvíc z celé party.
 
Opačný pohled
Také se může stát, že dané osoba může být milý a zdvořilý člověk, ale z důvodu jeho majetku se ho snaží ostatní lidé pomluvit, a tak z něj dělají špatnou osobu. Takto bohužel funguje dnešní společnost. Závistiví lidé se snaží najít něco špatného na člověku, kterému závidí, ještě si poupraví pravdu a ostatní se na to chytí.
stříbrné mince.jpg

Nesuďte, dokud neznáte celý příběh
 Nakonec chci jen dodat malou radu, protože možná se vám můžou někteří lidé zdát špatní, nebo zlí, ale nesmíte je odsoudit, dokud nevíte, co může stát za jejich chováním. Je dokázáno, že bohatí lidé jsou často emocionálně osamělí a bez člověka, kterému by mohli stoprocentně důvěřovat. Nehoďte je tedy hned od pohledu do složky „zkažený boháč“ a zkuste s nimi aspoň prohodit pár slov a zjistit, jací doopravdy jsou.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup